Allaoleva teksti kuvailee WordPressin lisenssin. WordPress on
Free Software Foundationin General Public Licensen alainen.
Allaoleva suomennos on tarkoitettu helpottamaan lisenssin
ymmärtämistä. Alkuperäinen ja autoritatiivinen englanninkielinen
versio löytyy tiedostosta license.txt.

------------------------------------------------------------------------
Tämän GNU GPL-lisenssin käännöksen on kustantanut ja teettänyt SOT Finnish
Software Engineering Ltd. [linux@sot.com].
Käännöksen on tehnyt Asianajotoimisto Erkki Kannisto 7.3.1999.This is an unofficial translation of the GNU General Public License into
Finnish. It was not published by the Free Software Foundation, and does not
legally state the distribution terms for software that uses the GNU
GPL--only the original English text of the GNU GPL does that. However, we
hope that this translation will help Finnish speakers understand the GNU GPL
better.

Tämä on epävirallinen GNU General Public License -lisenssin käännös. Se ei
ole Free Software Foundationin julkaisema eikä se määrittele lisenssin
ehtoja. Ainoastaan alkuperäinen englanninkielinen GNU GPL teksti määrittelee
nämä ehdot. Toivomme kuitenkin, että tämä suomenkielinen käännös helpottaa
GNU GPL -lisenssin ymmärtämistä.Sisällysluettelo

  * GNU Yleinen julkinen lisenssi
    o Johdanto
    o KOPIOINTIA, JAKELUA JA MUUTOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT
    o Kuinka soveltaa näitä määräyksiä uusiin ohjelmiisiGNU YLEINEN JULKINEN LISENSSI

Versio 2. kesäkuuta 1991

Tekijänoikeus (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place - suite 330, Boston, MA 021111-1307, USA

Kuka tahansa voi jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tästä
lisenssiasiakirjasta, mutta sen muuttaminen ei ole sallittua.

Johdanto

Useimmat ohjelmistolisenssit on suunniteltu rajoittamaan oikeuttasi jakaa ja
muuttaa ohjelmistoa. GNU Yleinen julkinen lisenssi on sen sijaan tarkoitettu
takaamaan oikeutesi jakaa ja muuttaa ohjelmistoa sekä varmistamaan, että
ohjelmisto on maksuton kaikille sen käyttäjille. Tämä yleinen julkinen
lisenssi soveltuu useimpiin Free Software Foundationin ohjelmistoihin ja
myös muihin ohjelmistoihin, joiden tekijät sallivat niiden lisenssin alaisen
käytön. (Free Software Foundationin joitakin ohjelmistoja kattaa sen sijaan
GNU kirjastojen yleinen julkinen lisenssi). Sinä voit myöskin soveltaa tätä
lisenssiä omiin ohjelmistoihisi.

Kun puhumme vapaista ohjelmistoista, tarkoitamme oikeuksia, ei hintaa.
Meidän Yleiset Julkiset lisenssimme ovat tarkoitettu varmistamaan, että
sinulla on oikeus jakaa jäljennöksiä vapaasta ohjelmistosta (ja velottaa
tästä palvelusta, jos haluat), että saat lähdekoodin tai voit saada sen, jos
haluat, että voit muuttaa ohjelmistoa tai käyttää sen osia uusissa vapaissa
ohjelmissa; ja että Sinä tiedät, että voit tehdä näitä asioita.

Suojellaksemme oikeuksiasi meidän täytyy asettaa rajoituksia, jotka
kieltävät ketä tahansa estämästä Sinua käyttämästä näitä oikeuksia tai
velvoittavat Sinut luovuttamaan nämä oikeudet. Nämä rajoitukset selittävät
eräitä velvollisuuksiasi, jos jaat ohjelmiston jäljennöksiä tai muutat sitä.

Esimerkiksi, jos jaat jäljennöksiä tällaisesta ohjelmasta, maksutta tai
maksua vastaan, Sinun täytyy antaa vastaanottajille kaikki oikeudet, joita
Sinulla on. Sinun täytyy myös varmistaa, että he saavat tai voivat saada
lähdekoodin. Sinun täytyy näyttää heille nämä ehdot niin, että he tietävät
oikeutensa.

Me suojelemme oikeuksiasi seuraavilla kahdella tavalla: (1) Ohjelmiston
tekijänoikeus ja (2) tarjoamme Sinulle tämän lisenssin, joka antaa Sinulle
laillisen oikeuden ottaa jäljennöksiä, jakaa ja/tai muuttaa ohjelmistoa.

Lisäksi jokaisen tekijän ja meidän suojaamiseksemme haluamme varmistaa, että
jokainen ymmärtää, että tämä ei ole mikään takuu ilmaisohjelmistoille. Jos
joku muu muuttaa ohjelmistoa ja siirtää sen eteenpäin, haluamme
vastaanottajien tietävän, että heidän saamansa ohjelmisto ei ole
alkuperäinen ja että kaikki mahdolliset ongelmat, joita muut ovat
aiheuttaneet, eivät saata epäedulliseen valoon alkuperäisen tekijän
mainetta.

Lopuksi mitä tahansa maksutonta ohjelmaa uhkaavat jatkuvasti
ohjelmistopatentit. Haluamme välttää vaaran, että vapaiden ohjelmien
jälleenmyyjät saavat yksilöllisiä patenttilisenssejä saadakseen
omistusoikeuden ohjelmaan. Estääksemme tämän olemme tehneet selväksi, että
minkä tahansa patentin käyttöoikeus täytyy antaa maksutta kaikkien käyttöön
tai sitä ei saa antaa ollenkaan.

Jäljentämistä, jakelua ja muutoksia koskevat täsmälliset määräykset ja ehdot
ovat seuraavat.

JÄLJENTÄMISTÄ, LEVITYSTÄ JA MUUTOKSIA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET JA EHDOT

0. Tämä lisenssi koskee mitä tahansa ohjelmaa tai teosta, joka sisältää
tekijänoikeuden haltijan ilmoituksen, jossa sanotaan, että se voidaan
levittää yleisen julkisen lisenssin ehtojen mukaisesti. "Ohjelma" viittaa
jatkossa mihin tahansa tällaiseen ohjelmaan tai teokseen ja teokseen, joka
perustuu tähän ohjelmaan tarkoittaen joko ohjelmaa tai tekijänoikeuslain
mukaan teoksen johdannaista: toisin sanoen teosta, joka sisältää ohjelman
tai sen osan, joko sanatarkasti tai muunneltuna ja/tai käännettynä toiselle
kielelle. (Jäljempänä, käännös sisältyy rajoituksetta käsitteeseen
"muutos"). Jokaista lisenssin saajaa puhutellaan "Sinuna".

Muut toiminnot kuin jäljentäminen, levitys ja muutokset eivät ole tämän
käyttöoikeuden piirissä; ne ovat sen soveltamisalan ulkopuolella. Ohjelman
ajoa ei ole rajoitettu ja ohjelman tulostus on katettu ainoastaan, jos sen
sisältö muodostaa teoksen, joka perustuu ohjelmaan (riippumatta siitä onko
se tehty ohjelman avulla). Pitääkö tämä paikkansa, riippuu siitä mitä
ohjelma tekee.

1. Voit jäljentää ja jakaa sanatarkkoja jäljennöksiä tämän ohjelman
lähdekoodista saatuasi sen miten tahansa, edellyttäen, että huomiota
herättävästi ja asianmukaisesti julkaiset jokaisessa jäljennöksessä
asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja luopumisen takuusta; pidät
koskemattomina kaikki ilmoitukset, jotka viittaavat tähän lisenssiin ja
kaiken takuun puuttumiseen; ja annat kaikille tämän ohjelman
vastaanottajille jäljennöksen tästä lisenssistä ohjelman kanssa.

Voit veloittaa maksun fyysisestä kopion siirtotoimenpiteestä ja voit
halutessasi tarjota takuun maksua vastaan.

2. Voit muuttaa ohjelman jäljennöstä tai jäljennöksiä tai mitä tahansa sen
osia ja siten muodostaa ohjelmaan perustuvan teoksen ja jäljentää ja
levittää tällaisia muutoksia tai teoksia 1. kohdan mukaisesti edellyttäen,
että täytät myöskin kaikki seuraavat ehdot:

 a. Sinun täytyy merkitä muutettuihin tiedostoihin näkyviä ilmoituksia,
   jossa sanotaan, että olet muuttanut tiedostoja ja muutospäivämäärät.

 b. Sinun on annettava kaikille kolmansille osapuolille tämän lisenssin
   ehtojen mukaisesti maksutta lisenssi kokonaisuudessaan mihin tahansa
   levittämääsi tai julkaisemaasi teokseen, joka kokonaan tai osittain
   sisältää tai on johdettu ohjelmasta tai jostain sen osasta.

 c. Jos muunneltu ohjelma normaalisti interaktiivisesti lukee käskyjä Sinun
   täytyy ohjelmoida se siten, että käynnistettäessä tavanomaisesti
   interaktiivisessa käytössä, se tulostaa tai näyttää ilmoituksen, joka
   sisältää asianmukaisen tekijänoikeusilmoituksen ja ilmoituksen, että
   takuuta ei ole (tai muutoin ilmoittaa, että Sinä annat takuun) ja että
   käyttäjät voivat levittää edelleen ohjelmaa näiden ehtojen mukaisesti
   ilmoittamalla käyttäjälle, kuinka tämän lisenssin jäljennös voidaan
   saada näkyviin. (Poikkeuksellisesti: jos ohjelma itsessään on
   interaktiivinen mutta ei normaalisti tulosta tällaista ilmoitusta, niin
   Sinun ohjelmaan perustuvan teoksesikaan ei edellytetä tulostavan sitä).

Nämä edellytykset soveltuvat muunneltuun teokseen kokonaisuudessaan. Jos
teoksen tunnistettavissa olevat osat eivät ole ohjelmasta johdettavissa ja
niitä voidaan kohtuudella pitää itsenäisinä ja erillisinä teoksina sinänsä,
silloin tämä lisenssi ja sen sopimukset eivät koske niitä osia, joita
levität erillisinä teoksina. Kun sinä levität samoja osia ohjelmaan
perustuvan teoksen kokonaisuudesta, kokonaisuutena levittämisen täytyy
tapahtua tämän lisenssin ehtojen mukaisesti, toisia lisenssinsaajia koskevat
luvat käsittävät kokonaisuuden ja siten jokaisen eri osan siitä riippumatta,
kuka sen on kirjoittanut.

Täten tämän kappaleen tarkoituksena ei ole vaatia oikeuksia tai riitauttaa
oikeuttasi kokonaan Sinun luomaasi teokseen, pikemminkin tarkoituksena on
käyttää oikeutta kontrolloida ohjelmaan perustuvan tai siitä johdetun tai
kollektiivisen teoksen levitystä.

Lisäksi pelkästään se, että toisen teoksen, joka ei perustu ohjelmaan,
liittäminen ohjelmaan (tai teokseen, joka perustuu ohjelmaan) taltion
muistiin tai jakeluvälineeseen ei tuo toista teosta tämän lisenssin piiriin.

3. Voit jäljentää ja levittää ohjelmaa (tai teosta joka perustuu siihen 2.
kappaleen mukaisesti) kohteen koodina tai ajettavassa muodossa edellä
mainittujen kappaleiden 1. ja 2. mukaisesti edellyttäen, että teet myöskin
jonkun seuraavista:

 a. Liität siihen täydellisen vastaavan koneella luettavissa olevan
   lähdekoodin, joka täytyy luovuttaa yllämainittujen kappaleiden 1. ja 2.
   mukaisesti mediassa, jota tavanomaisesti käytetään ohjelmistojen
   vaihdossa; tai,

 b. Liität siihen vähintään kolme vuotta voimassa olevaan kirjallisen
   tarjoukseen, jolla kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle enintään
   fyysisestä lähdekoodin jakelusta aiheutuvia kustannuksia vastaan
   annetaan täydellinen koneella luettavissa oleva jäljennös vastaavasta
   lähdekoodista levitettäväksi yllä mainittujen kappaleiden 1. ja 2.
   mukaisesti ohjelmistojen vaihtoon tavanomaisesti käytettävässä
   mediassa; tai

 c. Liität siihen tiedon, jonka olet saanut vastaavan lähdekoodin jakelua
   koskevasta tarjouksesta. (Tämä vaihtoehto on sallittu ainoastaan ei
   kaupallisessa levityksessä ja ainoastaan jos olet saanut ohjelman
   lähdekielisenä koodina tai ajettavassa muodossa yllä mainitun b)
   kappaleen mukaisena tarjouksena).

Teoksen lähdekoodilla tarkoitetaan muutosten tekemistä varten parasta
teoksen muotoa. Ajettavissa olevan teoksen täydellinen lähdekoodi tarkoittaa
kaikkien sen sisältämien moduulien kaikkia lähdekoodeja lisättynä
määrittelytiedostoilla ja skripteillä, joita käytetään kontrolloimaan
ajettavan ohjelman asennusta tai kääntämistä. Erityisenä poikkeuksena
kuitenkin levitetyn lähdekoodin ei tarvitse sisältää mitään, joka
normaalisti luovutetaan (joko lähde tai binäärisessä muodossa)
käyttöjärjestelmän pääasiallisten komponenttien käytettäväksi käännöksessä
(kääntäjä, käyttöjärjestelmä jne.), ellei komponentti sinänsä ole
ajettavassa muodossa.

Jos ajettavan tai kohdekielisen koodin levitys tapahtuu jakamalla kopio
määrätystä paikasta, silloin tarjoamalla vastaavasti mahdollisuus
lähdekoodin kopiointiin samasta paikasta katsotaan se lähdekoodin jakeluksi,
vaikkakaan kolmansien osapuolten ei ole pakko kopioida lähdekoodia kohteen
mukana.

4. Et saa jäljentää, muuttaa, myöntää alalisenssejä tai levittää ohjelmaa
paitsi nimenomaan tämän lisenssin mukaisesti. Kaikki yritykset muutoin
jäljentää, muuttaa, alalisenssioida tai levittää ohjelmaa ovat pätemättömiä
ja automaattisesti lopettavat sinun tähän lisenssiin perustuvat oikeutesi.
Kuitenkin osapuolet, jotka ovat saaneet jäljennöksiä tai oikeuksia tämän
lisenssin perusteella, säilyttävät oikeutensa niin kauan kun he noudattavat
täysin näitä ehtoja.

5. Sinun ei edellytetä hyväksyvän tätä lisenssiä koska et ole
allekirjoittanut sitä. Kuitenkin mikään muu ei anna sinulle lupaa muuttaa
tai levittää tätä ohjelmaa tai siitä johdettuja teoksia. Nämä toimenpiteet
ovat lain vastaisia, jos et hyväksy tätä lisenssiä. Siitä syystä ohjelman
muuttaminen tai levittäminen (tai minkä tahansa ohjelmaan perustuvan
teoksen) osoittaa, että olet hyväksynyt tämän lisenssin ja sen määräykset ja
ehdot jäljentämisestä, levityksestä ja ohjelman muuttamisesta tai siihen
perustuvien teosten muuttamisesta.

6. Joka kerran kun levität uudestaan ohjelmaa (tai mitä tahansa teosta, joka
perustuu ohjelmaan) vastaanottaja automaattisesti saa lisenssin
alkuperäiseltä lisenssin haltijalta jäljentää, levittää tai muuttaa ohjelmaa
näiden määräysten ja ehtojen mukaisesti. Sinä et voi asettaa lisärajoituksia
tässä vastaanottajalle myönnettyihin oikeuksiin. Sinä et ole vastuussa
siitä, että kolmannet osapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän lisenssin
määräyksiä.

7. Jos tuomioistuimen tuomion tai väitetyn patentinloukkauksen tai mistä
muusta syystä tahansa (joka ei ole rajoittunut ainoastaan patenttiasioihin),
Sinulle asetetaan ehtoja (joko oikeuden määräyksellä, sopimusteitse tai
muutoin) jotka ovat ristiriidassa tämän lisenssin ehtojen kanssa, ne eivät
vapauta sinua noudattamasta tämän lisenssin ehtoja. Jos et voi hoitaa
levitystä noudattamalla samanaikaisesti tämän lisenssin mukaisia
velvoitteitasi ja muita asianmukaisia velvoitteita, et saa levittää lainkaan
ohjelmaa. Esim. jos patentti lisenssi ei salli ilman rojaltia niiden, jotka
ovat saaneet Sinulta suoraan tai epäsuoraan kopioita, levittää ohjelmaa,
silloin ainoa tapa jolla voit tyydyttää molemmat sekä tämän lisenssin ehdot
on pidättyä kokonaan ohjelman levittämisestä.

Mikäli mitä tahansa osaa tästä kappaleesta pidetään pätemättömänä tai
tietyissä olosuhteissa ennalta arvaamattomana, sovelletaan sovellettavaksi
tarkoitetun kappaleen määräyksiä ja koko kappaletta kokonaisuudessaan
myöskin muissa olosuhteissa.

Tämän kappaleen tarkoituksena ei ole saada sinua loukkaamaan patentti- tai
muita immateriaalioikeuksia tai riitauttamaan tällaiset oikeudet; tämän
kappaleen ainoana tarkoituksena on suojata vapaan
ohjelmistolevitysjärjestelmän koskemattomuutta, joka on saatettu voimaan
julkisella lisenssikäytännöllä. Useat ihmiset ovat myötävaikuttaneet
suuresti laajoihin ohjelmistoihin, joita on levitetty luottaen siihen, että
järjestelmää sovelletaan johdonmukaisesti; on tekijän/lahjoittajan
päätettävissä haluaako hän levittää ohjelmistot minkä tahansa muun
järjestelmän kautta ja lisenssin saaja ei voi määrätä tätä valintaa.

Tämä kappale on tarkoitettu tekemään ehdottoman selväksi sen mitä uskotaan
olevan seurauksena tästä lisenssistä.

8. Jos tämän ohjelman levitystä ja/tai käyttöä joissakin maissa rajoitetaan
joko patenteilla tai tekijänoikeuksin suojatuin käyttöliittymin,
alkuperäinen tekijänoikeuden omistaja, jolla on lisenssi tähän ohjelmaan voi
lisätä nimenomaisen maantieteellisen levitysrajoituksen, jolla suljetaan
pois ne maat niin, että levitys on sallittu vain niissä maissa joita ei ole
suljettu pois. Tällaisessa tapauksessa tämä lisenssi liittää rajoituksen
lisenssin osaksi kuten jos se olisi kirjoitettu siihen.

9. Free Software Foundation voi julkaista tarkastettuja ja/tai uusia
versioita yleisestä julkisesta lisenssistä aika ajoin. Tällaiset uudet
versiot ovat hengeltään samanlaisia kuin nykyinen versio, mutta voivat
yksityiskohdissa erota uusien asioiden tai ongelmien osalta.

Jokaiselle versiolle annetaan yksilöllinen versionumero. Jos ohjelma
erittelee versionumeron tälle lisenssille, joka soveltuu siihen ja "mihin
tahansa myöhempään versioon" Sinulla on oikeus seuraavien määräysten ja
ehtojen mukaan joko siihen versioon tai mihin tahansa myöhemmin Free
Software Foundationin julkaisemaan versioon. Jos ohjelmassa ei mainita tämän
lisenssin versionumeroa voit valita Free Software Foundationin minkä tahansa
joskus julkaiseman version.

10. Jos haluat sisällyttää osia ohjelmasta toisiin vapaisiin ohjelmiin,
joiden levitysehdot ovat erilaisia, niin kirjoita tekijälle ja pyydä lupa.
Ohjelmistoille joiden tekijänoikeus on Free Software Foundationilla,
kirjoita Free Software Foundationille; me myönnämme joskus poikkeuslupia
tähän. Meidän päätöstämme ohjaa kaksi päämäärää; säilyttää meidän vapaasta
ohjelmistosta johdettujen johdannaisten vapaa asema ja edistää ohjelmistojen
jakamista ja käyttöä yleisesti.

EI TAKUUTA

11. KOSKA TÄMÄN OHJELMAN KÄYTTÖOIKEUS ON MAKSUTON, NIIN OHJELMALLA EI OLE
TAKUUTA SIINÄ MÄÄRIN KUN SE ON SOVELLETTAVAN LAIN NOJALLA SALLITTUA. PAITSI
JOS ON KIRJALLISESTI TOISIN ILMOITETTU TEKIJÄNOIKEUKSIEN HALTIJAT JA/TAI
MUUT OSAPUOLET TARJOAVAT OHJELMAN "SELLAISENAAN " ILMAN MINKÄÄNLAISTA
TAKUUTA, JOKO NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA SISÄLTÄEN, MUTTA EI
RAJOITTUEN KONKLUDENTTISEEN KAUPALLISEEN JA TIETTYYN ERITYISEEN
TARKOITUKSEEN SISÄLTYVÄNÄ TAKUUNA. TÄMÄN OHJELMAN LAATUA JA SUORITUSKYKYÄ
KOSKEVA KOKONAISRISKI ON SINULLA. JOS OHJELMA OSOITTAUTUISI VIALLISEKSI,
NIIN SINULLE JÄÄVÄT KAIKKI TARPEELLISET HUOLTO, KORJAUS TAI
OIKAISUKUSTANNUKSET.

12. MISSÄÄN TAPAUKSESSA, ELLEI SOVELLETTAVA LAKI SITÄ EDELLYTÄ TAI ELLEI
KIRJALLISESTI OLE TOISIN SOVITTU, KUKAAN TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA TAI MIKÄÄN
MUU OSAPUOLI, JOKA VOI MUUTTAA JA/TAI LEVITTÄÄ OHJELMAA YLLÄ SALLITUIN
TAVOIN VOI OLLA VASTUUSSA SINULLE VAHINGOISTA, SISÄLTÄEN MITÄ TAHANSA
YLEISIÄ, ERITYISIÄ, SATUNNAISIA TAI SEURAUSVASTUUVAHINKOJA, JOTKA AIHEUTUVAT
OHJELMAN KÄYTÖSTÄ TAI KYVYTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ OHJELMAA (MUKAAN LUKIEN,
MUTTEI RAJOITTUEN TIETOJEN KATOAMISEEN TAI ETTÄ TIEDOISTA TULEE
EPÄTÄSMÄLLISIÄ TAI SINUN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLTEN KÄRSIMISTÄ TAPPIOISTA TAI
SIITÄ, ETTÄ OHJELMA EI TOIMI MINKÄ TAHANSA TOISEN OHJELMAN KANSSA),
SILLOINKIN KUN HALTIJALLE TAI TOISELLE OSAPUOLELLE ON ILMOITETTU TÄLLAISEN
VAHINGON MAHDOLLISUUDESTA.

MÄÄRÄYSTEN JA EHTOJEN LOPPU

Kuinka soveltaa näitä sopimusmääräyksiä uusiin ohjelmiisi

Jos kehität uuden ohjelman ja haluat, että se on mahdollisimman laajassa
yleisessä käytössä, paras tapa tehdä tämä on tehdä siitä ilmaisohjelma,
jonka kuka tahansa saa luovuttaa edelleen ja muuttaa näiden ehtojen
mukaisesti.

Tehdäksesi näin lisää seuraavat ilmoitukset ohjelmaan. On turvallisinta
liittää ne mukaan jokaisen lähdekooditiedoston alkuun ilmoittaaksesi
mahdollisimman tehokkaasti takuun puuttumisesta; ja jokaisella tiedostolla
tulisi olla vähintään "tekijänoikeus" - ja tieto siitä mistä koko ilmoitus
löytyy.

Yksi rivi kuvausta antaaksesi ohjelman nimen ja käsityksen siitä mitä se tekee.
Tekijänoikeus (C) yyyy  tekijän nimi

Tämä ohjelma on vapaa ohjelma; voit levittää ja/tai muuttaa
sitä YJL Yleisten Julkisten Sopimusehtojen mukaisesti sellaisena kun
Free Software Foundation on sen julkaissut ; joko lisenssin versiona 2.
tai (valintasi mukaan) minä tahansa myöhempänä versiona.

Tämä ohjelma levitetään siinä toivossa, että se on hyödyllinen,
mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman jopa konkludenttista takuuta
KAUPALLISUUDESTA TAI SOVELTUMISESTA TIETTYYN ERITYISEEN TARKOITUKSEEN.
Yksityiskohtien osalta katso GNU Yleinen julkinen lisenssi.

Sinun pitäisi olla saanut kopion GNU Yleisestä julkisesta lisenssistä
tämän ohjelman mukana; jos et sitä saanut, niin lähetä kirje osoitteella
Free Software Foundation Inc.
59 Temple Place - Suite 330
Boston, MA 02111-1307
USA.

Kerro myös, miten saamme Sinuun yhteyden sähköpostitse ja perinteisen postin
välityksellä.

Jos ohjelma on interaktiivinen, niin tee näyttötulosteeseen tällainen lyhyt
ilmoitus kun se käynnistyy interaktiivisessa tilassa:

Gnomvisio versio 69, tekijänoikeus (C) yyyy  tekijän nimi
Gnomvisiolla EI OLE EHDOTTOMASTI MITÄÄN TAKUUTA;
yksityiskohtien osalta kirjoita "näytä w".
Tämä on vapaa ohjelma, ja olet tervetullut
levittämään sitä tiettyjen lupaehtojen mukaisesti;
kirjoita "näytä c" yksityiskohtien osalta.

Hypoteettisen käskyn "näytä w" ja "näytä c" pitäisi näyttää
tarkoituksenmukaiset osat Yleisestä Julkisesta Lisenssistä. Luonnollisesti
käyttämiäsi komentoja voidaan kutsua myös muutoinkin kuin "näytä w" ja
"näytä c"; ne saattavat olla jopa hiiren napsauksia tai valikon kohtia -
mikä vain parhaiten sopii ohjelmaasi.

Sinun pitäisi myöskin saada tarvittaessa työnantajasi (jos työskentelet
ohjelmoijana) tai koulusi allekirjoittamaan ohjelmaa koskeva
tekijänoikeuksista luopuminen. Tässä on malli; muuta nimet:

Yoyodyne Oy luopuu täten kaikista tekijänoikeuksista
"Gnomovision" ohjelmassa, jonka on kirjoittanut
James Hacker.

Ty Coonin allekirjoitus, 1, huhtikuuta 1989
Ty Coon, varapresidentti

Tämä yleinen julkinen lisenssi ei anna oikeutta sisällyttää ohjelmaasi
yksityisiin ohjelmiin. Jos ohjelmasi on aliohjelmakirjasto, mielestäsi voi
olla hyödyllisempää sallia asianmukaisten sovellusten linkittämisen
kirjastoon. Jos haluat tehdä sen, niin käytä yleistä GNU kirjastojen
julkista lisenssiä tämän lisenssin sijaan.Tämän GNU GPL-lisenssin käännöksen on kustantanut ja teettänyt SOT Finnish
Software Engineering Ltd. [linux@sot.com].
Käännöksen on tehnyt Asianajotoimisto Erkki Kannisto 7.3.1999.